Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Ενότητα 1 01-04-2017 14:32 / - - -
Ενότητα 2 01-04-2017 17:20 / - - -
Ενότητα 4 02-04-2017 18:16 / - - -