Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 3 Mε βαθμό δυσκολίας


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 3 =
3 Χ 3 =
4 Χ 3 =
5 Χ 3 =
8 Χ 3 =
9 Χ 3 =
6 Χ 3 =
2 Χ 3 =
7 Χ 3 =
10 Χ 3 =