Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 2 Mε βαθμό δυσκολίας


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 2 =
4 Χ 2 =
5 Χ 2 =
10 Χ 2 =
2 Χ 2 =
6 Χ 2 =
7 Χ 2 =
3 Χ 2 =
8 Χ 2 =
9 Χ 2 =