Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 9


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 9 =
2 Χ 9 =
3 Χ 9 =
4 Χ 9 =
5 Χ 9 =
6 Χ 9 =
7 Χ 9 =
8 Χ 9 =
9 Χ 9 =
10 Χ 9 =