Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 8


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 8 =
2 Χ 8 =
3 Χ 8 =
4 Χ 8 =
5 Χ 8 =
6 Χ 8 =
7 Χ 8 =
8 Χ 8 =
9 Χ 8 =
10 Χ 8 =