Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 7


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 7 =
2 Χ 7 =
3 Χ 7 =
4 Χ 7 =
5 Χ 7 =
6 Χ 7 =
7 Χ 7 =
8 Χ 7 =
9 Χ 7 =
10 Χ 7 =