Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 6


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1Χ 6 =
2 Χ 6 =
3 Χ 6 =
4 Χ 6 =
5 Χ 6 =
6 Χ 6 =
7 Χ 6 =
8 Χ 6 =
9 Χ 6 =
10 Χ 6 =