Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 5


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 5 =
2 Χ 5 =
3 Χ 5 =
4 Χ 5 =
5 Χ 5 =
6 Χ 5 =
7 Χ 5 =
8 Χ 5 =
9 Χ 5 =
10 Χ 5 =