Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 4


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 Χ 4 =
2 Χ 4 =
3 Χ 4 =
4 Χ 4 =
5 Χ 4 =
6 Χ 4 =
7 Χ 4 =
8 Χ 4 =
9 Χ 4 =
10 Χ 4 =