Προπαίδεια

Προβολή Άσκησης

Προπαίδεια του 1


Ερώτηση : 1 (10 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Συμπλήρωσε

1 x 1 =
2 x 1 =
3 x 1 =
4 x 1 =
5 x 1 =
6 x 1 =
7 x 1 =
8 x 1 =
9 x 1 =
10 x 1 =