Ε΄Δημοτικού Γλώσσα demo

Αποτελέσματα Άσκησης

Ενότητα 2

Επώνυμο:
Όνομα:
Ερώτηση: 1
Ερώτηση

Βρες την έγκλιση:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
Διάβαζα ως αργά χθες.     / Οριστική
Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα.     / Υποτακτική
Φέρε μου ένα μολύβι.     / Προστακτική
Πήγαινε στο καλό.     / Προστακτική
Το παιδί πήγαινε στο σχολείο κάθε μέρα με τα πόδια.     / Οριστική
Πέτρο, να πάρεις ένα δώρο για τη μαμά σου.     / Υποτακτική
Ως τις πέντε να έχεις τελειώσει.     / Υποτακτική
Η Μαρία λέρωσε τα παπούτσια της.     / Οριστική
Γιώργο, έλα γρήγορα εδώ.     / Προστακτική
Βγείτε όλοι έξω.     / Προστακτική
Βαθμολογία ερώτησης: 0/10.00
Ερώτηση: 2
Ερώτηση

Συμπλήρωσε σωστά το επίθετο διεθνής:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
Ο __________ διαγωνισμός     / διεθνής
Η __________ έκθεση     / διεθνής
Το __________ φεστιβάλ     / διεθνές
Οι __________ αγώνες     / διεθνείς
Βαθμολογία ερώτησης: 0/4.00
Ερώτηση: 3
Ερώτηση

Η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική  …..είναι οι εγκλίσεις του ρήματος

 

είναι οι φωνές του ρήματος

 

είναι οι συζυγίες του ρήματος

 

σχηματίζονται σε όλους τους χρόνους

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 4
Ερώτηση

Η οριστική σχηματίζεται:   μόνο στον ενεστώτα και στον αόριστο

 

σε όλους τους χρόνους

 

στον ενεστώτα-αόριστο-παρακείμενο

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 5
Ερώτηση

Η υποτακτική σχηματίζεται:μόνο σε ενεστώτα και τον αόριστο

 

σε όλους τους χρόνους

 

στον ενεστώτα-αόριστο-παρακείμενο

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 6
Ερώτηση

Η προστακτική σχηματίζεται μόνο:σε ενεστώτα και αόριστο

 

σε ενεστώτα αόριστο και παρακείμενο

 

σε όλους τους χρόνους

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 7
Ερώτηση

Η προστακτική έχει:μόνο α΄ενικό και α’ πληθυντικό πρόσωπο.

 

μόνο β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο.

 

μόνο γ’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωπο.

 

όλα τα πρόσωπα

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 8
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
τρέχω     / Οριστική Εν.
να τρέχω     / Υποτακτική Εν.
να τρέξω     / Υποτακτική Αορ.
Βαθμολογία ερώτησης: 0/3.00
Ερώτηση: 9
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να έχω τρέξει Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Εν.

 

Οριστική

 

Υποτακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 10
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέχεΥποτακτική Παρακ.

 

Υποτακτική Εν.

 

Προστακτική  Εν. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 11
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέξεΥποτακτική Αορ.

 

Προστακτική  Εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 12
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέξτε  Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 13
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γράφεσαι Οριστική Εν.

 

Υποτακτική Εν.

 

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 14
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να γράφεσαι Οριστική Εν.

 

Υποτακτική Εν.

 

Υποτακτική Αορ.

 

Υποτακτική Παρακ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 15
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να γραφτείς Οριστική Εν.

 

Υποτακτική Εν.

 

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 16
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να έχεις γραφτεί  Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Οριστική Παρακ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 17
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γράψου Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Προστακτική Εν. β΄εν.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 18
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γραφτείτε Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Προστακτική Εν. β΄πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 19
Ερώτηση

Η συναυλία του ……..............................   καλλιτέχνη αναβλήθηκε.δημοφιλούς

 

δημοφιλή

 

δημοφιλές

 

δημοφιλής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 20
Ερώτηση

Η ορχήστρα θα παίξει στην ……....…....  αίθουσα συναυλιών του Μεγάρου Μουσικής.πολυτελούς

 

πολυτελή

 

πολυτελές

 

πολυτελής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 21
Ερώτηση

Η διαφορά στην ποιότητα του ήχου ανάμεσα στα δύο βιολιά είναι ……................... εμφανές

 

εμφανή

 

εμφανής

 

εμφανείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 22
Ερώτηση

Το ενδιαφέρον του για το θέατρο είναι βαθύ και .…......................... ειλικρινής

 

ειλικρινές

 

ειλικρινή

 

ειλικρινούς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 23
Ερώτηση

Πιστεύετε ότι οι μαθητές παίρνουν .......................... μουσική παιδεία στη χώρα μας;επαρκή

 

επαρκές

 

επαρκής

 

επαρκείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 24
Ερώτηση

Θα είμαστε ……............….... αν βρίσκαμε εισιτήρια για την παράσταση!ευτυχές

 

ευτυχή

 

ευτυχείς

 

ευτυχής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 25
Ερώτηση

Το άκουσμα του πιάνου προκαλεί λεπτά και .........................   συναισθήματα.ευγενή

 

ευγενής

 

ευγενείς

 

ευγενές

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 26
Ερώτηση

Παρατηρήθηκε …........................ προσέλευση επισκεπτών στην έκθεση ζωγραφικής στην Εθνική Πινακοθήκη.  συνεχή

 

συνεχής

 

συνεχές

 

συνεχείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 27
Ερώτηση

Τα αριθμητικά επίθετα τα χωρίζουμε σεΤο στοιχείο Αντιστοιχεί σε
............ : είναι αυτά που φανερώνουν πόσα είναι κάποια πράγματα ή πόσοι είναι κάποιοι άνθρωποι (δύο, τρία…).     / Απόλυτα
............ : είναι εκείνα που δείχνουν σε ποια σειρά βρίσκεται κάτι ή κάποιος (δεύτερος, τρίτος…)     / Τακτικά
............ : φανερώνουν πόσες φορές κάτι είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο (διπλάσιος, τριπλάσιος…)     / Αναλογικά
............ : φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι (διπλός, τριπλός…)     / Πολλαπλασιαστικά
Βαθμολογία ερώτησης: 0/4.00
Ερώτηση: 28
Ερώτηση

Να βρεις το είδος των επιρρημάτων:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
εδώ, εκεί, μέσα, έξω, βόρεια, νότια     / Τοπικά
σήμερα, τώρα, πέρυσι, έπειτα, κάποτε     / Χρονικά
έτσι, μαζί, όπως, αλλιώς, ξαφνικά     / Τροπικά
Βαθμολογία ερώτησης: 0/3.00
Ερώτηση: 29
Ερώτηση

Να βρεις το είδος των επιρρημάτων:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
ναι, μάλιστα, βέβαια, αλήθεια, σωστά     / Βεβαιωτικά
λίγο, πολύ, τόσο, κάμποσο, περισσότερο     / Ποσοτικά
όχι, δεν, μην     / Αρνητικά
ίσως, τάχα, δήθεν, πιθανόν, άραγε     / Διστακτικά
Βαθμολογία ερώτησης: 0/4.00

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 0.00 / 51.00