Ε΄Δημοτικού Γλώσσα demo

Αποτελέσματα Άσκησης

Ενότητα 2

Επώνυμο:
Όνομα:
Ερώτηση: 1
Ερώτηση

Βρες την έγκλιση:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
Διάβαζα ως αργά χθες. Οριστική / Οριστική
Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα. Υποτακτική / Υποτακτική
Φέρε μου ένα μολύβι. Προστακτική / Προστακτική
Πήγαινε στο καλό. Προστακτική / Προστακτική
Το παιδί πήγαινε στο σχολείο κάθε μέρα με τα πόδια. <span class='text-danger'> <del>Υποτακτική</del> </span> / Οριστική
Πέτρο, να πάρεις ένα δώρο για τη μαμά σου. Υποτακτική / Υποτακτική
Ως τις πέντε να έχεις τελειώσει. Υποτακτική / Υποτακτική
Η Μαρία λέρωσε τα παπούτσια της. Οριστική / Οριστική
Γιώργο, έλα γρήγορα εδώ. Προστακτική / Προστακτική
Βγείτε όλοι έξω. Προστακτική / Προστακτική
Βαθμολογία ερώτησης: 9/10.00
Ερώτηση: 2
Ερώτηση

Συμπλήρωσε σωστά το επίθετο διεθνής:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
Ο __________ διαγωνισμός διεθνής / διεθνής
Η __________ έκθεση διεθνής / διεθνής
Το __________ φεστιβάλ διεθνές / διεθνές
Οι __________ αγώνες διεθνείς / διεθνείς
Βαθμολογία ερώτησης: 4/4.00
Ερώτηση: 3
Ερώτηση

Η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική  …..Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

είναι οι εγκλίσεις του ρήματος

είναι οι φωνές του ρήματος

 

είναι οι συζυγίες του ρήματος

 

σχηματίζονται σε όλους τους χρόνους

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 4
Ερώτηση

Η οριστική σχηματίζεται:   Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

μόνο στον ενεστώτα και στον αόριστο

 

σε όλους τους χρόνους

 

στον ενεστώτα-αόριστο-παρακείμενο

Βαθμολογία ερώτησης: 0/1.00
Ερώτηση: 5
Ερώτηση

Η υποτακτική σχηματίζεται:Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

μόνο σε ενεστώτα και τον αόριστο

 

σε όλους τους χρόνους

 

στον ενεστώτα-αόριστο-παρακείμενο

Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 6
Ερώτηση

Η προστακτική σχηματίζεται μόνο:Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

σε ενεστώτα και αόριστο

σε ενεστώτα αόριστο και παρακείμενο

 

σε όλους τους χρόνους

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 7
Ερώτηση

Η προστακτική έχει:Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

μόνο α΄ενικό και α’ πληθυντικό πρόσωπο.

 

μόνο β’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο.

μόνο γ’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωπο.

 

όλα τα πρόσωπα

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 8
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
τρέχω &nbsp;&nbsp;&nbsp; / Οριστική Εν.
να τρέχω <span class='text-danger'> <del>Οριστική Εν.</del> </span> / Υποτακτική Εν.
να τρέξω <span class='text-danger'> <del>Υποτακτική Εν.</del> </span> / Υποτακτική Αορ.
Βαθμολογία ερώτησης: 0/3.00
Ερώτηση: 9
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να έχω τρέξει Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Παρακ.

Προστακτική  Εν.

 

Οριστική

 

Υποτακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 10
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέχεΕπιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Παρακ.

 

Υποτακτική Εν.

 

Προστακτική  Εν. β’ εν.

Προστακτική  Αορ. β’πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 11
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέξεΕπιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική  Εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

Προστακτική  Αορ. β’πληθ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 12
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

τρέξτε  Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 13
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γράφεσαι Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Οριστική Εν.

 

Υποτακτική Εν.

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1.00
Ερώτηση: 14
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να γράφεσαι Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Οριστική Εν.

 

Υποτακτική Εν.

Υποτακτική Αορ.

 

Υποτακτική Παρακ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 15
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να γραφτείς Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Οριστική Εν.

Υποτακτική Εν.

 

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική Αορ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1.00
Ερώτηση: 16
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

να έχεις γραφτεί  Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Παρακ.

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Οριστική Παρακ.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 17
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γράψου Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Αορ.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Προστακτική Εν. β΄εν.

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 18
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή έγκλιση του ρήματος:

γραφτείτε Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

Υποτακτική Παρακ.

 

Προστακτική  Αορ. β’ εν.

 

Προστακτική  Αορ. β’ πληθ.

 

Προστακτική Εν. β΄πληθ.

Βαθμολογία ερώτησης: 0/1.00
Ερώτηση: 19
Ερώτηση

Η συναυλία του ……..............................   καλλιτέχνη αναβλήθηκε.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

δημοφιλούς

δημοφιλή

 

δημοφιλές

 

δημοφιλής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 20
Ερώτηση

Η ορχήστρα θα παίξει στην ……....…....  αίθουσα συναυλιών του Μεγάρου Μουσικής.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

πολυτελούς

 

πολυτελή

πολυτελές

 

πολυτελής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 21
Ερώτηση

Η διαφορά στην ποιότητα του ήχου ανάμεσα στα δύο βιολιά είναι ……................... Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

εμφανές

 

εμφανή

 

εμφανής

εμφανείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 22
Ερώτηση

Το ενδιαφέρον του για το θέατρο είναι βαθύ και .…......................... Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

ειλικρινής

 

ειλικρινές

ειλικρινή

 

ειλικρινούς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 23
Ερώτηση

Πιστεύετε ότι οι μαθητές παίρνουν .......................... μουσική παιδεία στη χώρα μας;Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

επαρκή

επαρκές

 

επαρκής

 

επαρκείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 24
Ερώτηση

Θα είμαστε ……............….... αν βρίσκαμε εισιτήρια για την παράσταση!Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

ευτυχές

 

ευτυχή

 

ευτυχείς

ευτυχής

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 25
Ερώτηση

Το άκουσμα του πιάνου προκαλεί λεπτά και .........................   συναισθήματα.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

ευγενή

ευγενής

 

ευγενείς

 

ευγενές

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 26
Ερώτηση

Παρατηρήθηκε …........................ προσέλευση επισκεπτών στην έκθεση ζωγραφικής στην Εθνική Πινακοθήκη.  Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

συνεχή

 

συνεχής

συνεχές

 

συνεχείς

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 27
Ερώτηση

Τα αριθμητικά επίθετα τα χωρίζουμε σεΤο στοιχείο Αντιστοιχεί σε
............ : είναι αυτά που φανερώνουν πόσα είναι κάποια πράγματα ή πόσοι είναι κάποιοι άνθρωποι (δύο, τρία…). Απόλυτα / Απόλυτα
............ : είναι εκείνα που δείχνουν σε ποια σειρά βρίσκεται κάτι ή κάποιος (δεύτερος, τρίτος…) Τακτικά / Τακτικά
............ : φανερώνουν πόσες φορές κάτι είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο (διπλάσιος, τριπλάσιος…) <span class='text-danger'> <del>Πολλαπλασιαστικά</del> </span> / Αναλογικά
............ : φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι (διπλός, τριπλός…) <span class='text-danger'> <del>Αναλογικά</del> </span> / Πολλαπλασιαστικά
Βαθμολογία ερώτησης: 2/4.00
Ερώτηση: 28
Ερώτηση

Να βρεις το είδος των επιρρημάτων:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
εδώ, εκεί, μέσα, έξω, βόρεια, νότια &nbsp;&nbsp;&nbsp; / Τοπικά
σήμερα, τώρα, πέρυσι, έπειτα, κάποτε <span class='text-danger'> <del>Τοπικά</del> </span> / Χρονικά
έτσι, μαζί, όπως, αλλιώς, ξαφνικά <span class='text-danger'> <del>Χρονικά</del> </span> / Τροπικά
Βαθμολογία ερώτησης: 0/3.00
Ερώτηση: 29
Ερώτηση

Να βρεις το είδος των επιρρημάτων:Το στοιχείο Αντιστοιχεί σε
ναι, μάλιστα, βέβαια, αλήθεια, σωστά Βεβαιωτικά / Βεβαιωτικά
λίγο, πολύ, τόσο, κάμποσο, περισσότερο Ποσοτικά / Ποσοτικά
όχι, δεν, μην Αρνητικά / Αρνητικά
ίσως, τάχα, δήθεν, πιθανόν, άραγε Διστακτικά / Διστακτικά
Βαθμολογία ερώτησης: 4/4.00

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 40.00 / 50.00