Ενότητα 7η: Αριθμοί μέχρι το 7.000 - Μέτρηση Μάζας - Πάζλ,πλακόστρωτα,μωσαικά,συμμετρία (Κεφάλαια 40-45)