Ενότητα 3η: Αριθμοί μέχρι το 3.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Χαράξεις, ορθές γωνίες (Κεφάλαια 14-20)