Ενότητα 2η: Μετρήσεις μήκους - Πράξεις αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού - Στερεά σώματα (Κεφάλαια 8-13)