Ενότητα 1η: Αριθμοί μέχρι το 1.000 - Οι τέσσερις πράξεις - Γεωμετρικά σχήματα (Κεφάλαια 1-7)