Κεφάλαιο 3

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-31 / 03:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 18:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-27 / 10:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 19:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 22:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-21 / 15:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-18 / 19:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 17:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 16:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-01 / 05:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-28 / 06:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:592 λεπτά 14.00/15.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:544 λεπτά 14.00/15.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-23 / 19:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-18 / 22:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-15 / 09:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 17:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 19:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 02:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 04:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 21:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 13:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 20:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 22:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 19:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 22:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 19:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη