Κεφάλαιο 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-30 / 08:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 04:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-16 / 00:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 20:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-01 / 06:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-25 / 00:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:491 λεπτό 55 δευτερόλεπτα 10.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 00:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 22:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 18:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 13:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 20:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 06:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 11:3713 δευτερόλεπτα 0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-30 / 22:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 20:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 03:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 19:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 19:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 19:5324 δευτερόλεπτα 0.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-24 / 17:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη