Κεφάλαιο 1

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-31 / 03:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 08:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-23 / 06:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:103 λεπτά 9.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 22:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:362 λεπτά 12.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:1915 λεπτά 7.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-29 / 13:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 11:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 15:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 15:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 15:0630 δευτερόλεπτα 0.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-27 / 23:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 23:2721 δευτερόλεπτα 1.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 14:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 15:0351 δευτερόλεπτα 3.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-23 / 14:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 22:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 18:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-18 / 22:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-18 / 14:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-17 / 14:322 λεπτά 11.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-16 / 18:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 18:5327 δευτερόλεπτα 0.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-13 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 11:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 09:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:0048 δευτερόλεπτα 1.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 17:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 17:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 17:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 15:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 15:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 15:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 21:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 17:1915 δευτερόλεπτα 0.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-05 / 05:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 03:1611 δευτερόλεπτα 0.00/12.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-05 / 03:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 01:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 10:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 10:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 18:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 09:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 12:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 18:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 21:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 23:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 17:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη