Ενότητα 4

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-23 / 10:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-19 / 15:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-16 / 04:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 02:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 10:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-02 / 02:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-01 / 10:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-20 / 06:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-19 / 12:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-17 / 01:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-16 / 06:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 00:528 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-28 / 21:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 14:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 12:204 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-28 / 12:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 12:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 11:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 08:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 23:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 15:098 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-27 / 14:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 13:358 λεπτά 44.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-27 / 08:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 15:3024 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 15:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 14:4315 λεπτά 41.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 14:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 11:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 11:5014 λεπτά 43.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 11:4216 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 11:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 18:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 18:066 λεπτά 42.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 18:014 λεπτά 24.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 17:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 16:0323 λεπτά 38.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 16:0210 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 14:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 13:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 13:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 13:071 λεπτό 15 δευτερόλεπτα 2.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 12:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 10:5615 λεπτά 39.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 10:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 09:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 09:5655 δευτερόλεπτα 1.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-25 / 09:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 20:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 19:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 19:053 λεπτά 0.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 15:4515 λεπτά 44.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 14:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 14:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 14:1511 λεπτά 44.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 13:258 λεπτά 40.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 12:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 12:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 12:065 λεπτά 42.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 11:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 11:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 10:5911 λεπτά 42.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 10:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 04:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 02:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-24 / 01:173 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-24 / 00:5916 λεπτά 0.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-23 / 20:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 16:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 16:319 λεπτά 44.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-23 / 14:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 12:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:3355 δευτερόλεπτα 6.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 16:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 10:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 12:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 12:1213 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-21 / 12:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 01:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 00:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 17:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 10:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 01:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 13:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-17 / 21:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-17 / 08:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 07:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 20:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 00:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 21:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 21:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 18:174 λεπτά 8.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-11 / 15:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 18:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 22:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 13:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 21:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 09:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 00:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 16:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 14:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 12:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 12:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 12:3154 δευτερόλεπτα 0.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 11:1825 λεπτά 32.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-05 / 20:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 20:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 01:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 15:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 15:3514 λεπτά 40.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 15:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 14:5455 λεπτά 39.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 06:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 10:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 18:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 01:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 00:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 16:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 21:0613 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-29 / 13:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 00:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 09:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 04:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 18:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 18:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 17:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 17:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 19:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 02:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 06:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 13:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 15:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 13:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-16 / 11:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-15 / 19:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 10:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 00:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-10 / 00:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 16:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 15:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-05 / 23:2944 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-04 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 17:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 19:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 19:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 16:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 01:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-29 / 08:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-28 / 14:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-27 / 11:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-27 / 08:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 21:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 23:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-22 / 12:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-18 / 03:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-17 / 10:592 λεπτά 4.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-17 / 04:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-15 / 19:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-15 / 11:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-14 / 00:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 14:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 10:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 09:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-12 / 20:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-12 / 15:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 20:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 11:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 19:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 17:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 09:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 08:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 08:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 03:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 03:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-07 / 06:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 12:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 05:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 05:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 19:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 05:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 00:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-04 / 10:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-03 / 20:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 20:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 19:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 14:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 14:281 λεπτό 30 δευτερόλεπτα 5.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-31 / 23:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-31 / 14:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-29 / 22:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-29 / 08:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 22:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 17:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-27 / 13:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 19:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 07:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 01:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-24 / 09:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-24 / 03:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 20:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 18:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 17:569 λεπτά 43.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-23 / 06:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 23:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 22:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 22:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 22:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 19:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 17:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-21 / 22:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-21 / 18:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-20 / 17:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-20 / 13:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-19 / 17:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-18 / 21:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-18 / 13:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-16 / 16:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-15 / 21:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 23:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 18:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 14:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 10:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 20:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 18:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 17:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 17:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 07:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-12 / 22:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 09:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 03:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 17:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 12:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-09 / 17:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-08 / 20:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-08 / 18:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-08 / 18:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-08 / 15:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-08 / 15:065 λεπτά 17.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-07 / 11:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 06:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 02:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 01:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 01:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 19:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 22:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 04:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 01:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-03 / 20:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-02 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-01 / 14:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-01 / 00:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-31 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-31 / 06:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-30 / 14:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-30 / 01:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-29 / 21:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-29 / 11:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-28 / 16:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-28 / 10:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-27 / 15:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 08:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-25 / 13:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-24 / 22:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-24 / 14:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-24 / 12:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 08:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-22 / 03:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-21 / 02:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-21 / 01:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-19 / 00:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-18 / 19:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-18 / 16:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 20:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 17:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 16:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 14:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 13:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 04:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 04:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 04:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 04:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 22:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 22:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 10:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-15 / 15:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-15 / 12:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-15 / 11:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 09:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 02:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 15:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 11:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 10:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 01:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-12 / 19:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-12 / 16:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-12 / 10:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 23:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 19:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 18:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 15:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 15:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 21:009 δευτερόλεπτα 1.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-10 / 18:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 18:072 ώρες 50 λεπτά 31.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-10 / 17:3430 λεπτά 37.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-09 / 08:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-09 / 08:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-09 / 08:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 16:2035 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-08 / 16:0512 λεπτά 47.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-08 / 13:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-07 / 21:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-07 / 21:421 λεπτό 5 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-07 / 16:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-07 / 12:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-07 / 12:1621 λεπτά 47.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-07 / 11:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-06 / 13:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-05 / 17:561 λεπτό 18 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-12-04 / 15:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-04 / 15:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-04 / 13:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-04 / 12:524 λεπτά 19.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-04 / 12:492 λεπτά 6.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-12-04 / 11:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-03 / 11:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-03 / 11:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-02 / 23:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-02 / 10:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-02 / 09:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-02 / 06:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-01 / 12:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-01 / 02:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-30 / 19:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-30 / 16:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-30 / 13:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-29 / 23:4441 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-29 / 21:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-29 / 13:0752 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-29 / 12:5211 λεπτά 25.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-29 / 10:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 23:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 15:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 15:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 06:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-27 / 09:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-26 / 22:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-26 / 22:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-26 / 14:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-26 / 10:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-25 / 16:3714 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-24 / 20:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-24 / 12:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-24 / 12:121 λεπτό 20 δευτερόλεπτα 1.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-24 / 09:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-23 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 23:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 18:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 15:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 11:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 08:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-20 / 21:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-20 / 17:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-20 / 16:5815 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-20 / 13:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 23:1014 λεπτά 45.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-19 / 18:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 17:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 15:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 09:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 03:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 22:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 20:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 19:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 19:096 λεπτά 41.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-18 / 05:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 00:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-17 / 09:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-16 / 16:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-16 / 14:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-14 / 22:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-14 / 22:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-14 / 14:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-13 / 20:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-13 / 12:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-12 / 19:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-12 / 14:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 21:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 21:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 17:5015 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-11-11 / 17:4627 δευτερόλεπτα 0.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-11 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 17:411 λεπτό 29 δευτερόλεπτα 2.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-11 / 06:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 15:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 15:4612 λεπτά 35.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-10 / 14:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 07:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-09 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-09 / 09:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-09 / 09:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-08 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-06 / 21:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-06 / 07:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-05 / 13:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-04 / 14:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-03 / 03:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-02 / 15:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-01 / 13:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-01 / 10:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-31 / 01:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-27 / 19:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-27 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-27 / 12:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-26 / 06:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-24 / 16:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-22 / 16:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-21 / 13:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-20 / 14:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-20 / 10:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-19 / 16:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-18 / 11:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-17 / 04:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-16 / 15:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-15 / 09:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-12 / 07:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-11 / 05:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-11 / 05:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-10 / 18:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-10 / 13:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-09 / 05:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-09 / 02:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-06 / 00:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-01 / 06:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-28 / 00:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-26 / 09:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-25 / 05:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-20 / 18:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-19 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-10 / 13:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 08:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-07 / 23:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-04 / 21:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-03 / 22:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-26 / 17:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-22 / 09:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 04:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 03:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-17 / 22:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-15 / 02:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-14 / 20:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-10 / 04:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-09 / 00:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-05 / 21:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-31 / 03:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-30 / 12:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-26 / 15:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-26 / 01:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-17 / 08:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 21:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-15 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-14 / 20:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-08 / 10:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-05 / 17:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-03 / 00:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-01 / 00:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-26 / 09:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-23 / 18:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 23:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 06:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-09 / 09:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-07 / 19:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-07 / 00:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-06 / 14:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-03 / 12:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-01 / 22:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-30 / 02:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-30 / 01:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-25 / 12:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-23 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-23 / 13:429 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-23 / 10:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-20 / 19:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-12 / 13:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-11 / 14:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-09 / 14:101 λεπτό 43 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-09 / 14:026 λεπτά 45.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-05-06 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-05 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-04 / 01:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-03 / 19:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-01 / 01:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-28 / 16:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-26 / 13:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-23 / 18:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-23 / 05:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-22 / 11:503 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-18 / 21:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-18 / 11:235 λεπτά 0.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-07 / 16:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-30 / 15:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-29 / 18:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-29 / 13:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-28 / 19:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-27 / 17:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-26 / 02:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-25 / 13:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-14 / 07:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-05 / 22:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-24 / 01:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-23 / 12:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-21 / 17:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-21 / 12:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-20 / 01:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-17 / 08:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-12 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-07 / 01:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-03 / 13:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-31 / 19:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-29 / 08:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-22 / 18:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-21 / 06:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-19 / 04:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-16 / 18:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-11 / 17:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-06 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-04 / 04:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-01 / 14:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-19 / 01:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-14 / 05:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-10 / 23:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-09 / 19:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-09 / 12:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-07 / 12:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-06 / 13:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-30 / 16:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-26 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-26 / 09:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-23 / 14:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-21 / 18:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-21 / 18:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-16 / 09:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-15 / 18:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-14 / 17:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-14 / 00:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-31 / 06:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-29 / 02:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-27 / 21:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-27 / 19:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-18 / 14:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-17 / 22:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-17 / 12:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-14 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-12 / 03:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-12 / 02:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-05 / 01:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-01 / 07:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-30 / 13:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 21:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 20:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-23 / 21:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-23 / 05:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-22 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-13 / 13:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-13 / 06:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-08 / 15:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-07 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-05 / 19:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-16 / 05:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-15 / 13:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-14 / 09:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-14 / 03:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-13 / 16:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-13 / 09:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-13 / 02:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-12 / 21:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-12 / 17:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-12 / 09:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-12 / 00:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-09 / 20:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-08 / 14:018 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-08-03 / 14:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-01 / 06:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-28 / 14:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-28 / 08:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-19 / 18:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-16 / 08:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-12 / 15:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-10 / 06:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-05 / 02:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-03 / 14:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-03 / 14:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-24 / 22:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-23 / 10:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-21 / 16:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-18 / 21:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-18 / 21:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-11 / 13:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-09 / 00:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-07 / 13:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-05 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 14:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 05:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-31 / 18:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-30 / 14:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-27 / 15:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-27 / 14:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-25 / 06:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-15 / 07:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-13 / 18:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-11 / 02:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-10 / 23:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-08 / 20:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-05 / 15:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-05 / 15:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-05 / 15:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-03 / 09:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-01 / 16:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-23 / 09:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-17 / 00:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-11 / 21:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-11 / 21:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 12:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 10:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 07:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-07 / 06:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 11:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 10:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 07:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 03:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-05 / 01:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 22:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 17:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 04:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-31 / 15:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-31 / 09:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-25 / 13:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-23 / 13:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-21 / 21:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-16 / 13:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 16:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 00:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-11 / 02:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 18:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 17:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 03:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-08 / 11:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-08 / 06:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 17:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 06:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-02 / 06:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-24 / 23:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-24 / 08:29 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-23 / 06:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-08 / 15:25 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-07 / 00:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-29 / 08:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-27 / 00:524 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-26 / 21:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-17 / 03:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-12-18 / 12:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-12-10 / 13:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-07 / 17:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-02 / 13:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-31 / 16:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-27 / 09:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-24 / 12:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-09-27 / 05:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-09-26 / 07:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-21 / 23:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-19 / 04:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-05 / 06:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-14 / 01:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-12 / 20:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-11 / 17:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-11 / 09:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-09 / 12:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-09 / 08:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-01 / 16:255 ώρες 46 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-05-31 / 08:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-31 / 03:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-16 / 21:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-04-23 / 22:053 λεπτά 46.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-17 / 00:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-04-13 / 22:469 λεπτά 43.00/47.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 23:1411 λεπτά 43.00/47.00 Oλοκληρωμένη