3.Ενέργεια

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-25 / 21:561 λεπτό 40 δευτερόλεπτα 15.00/16.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη