Ενότητα 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-17 / 07:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-16 / 01:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 19:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 18:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 15:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 17:3937 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Ακυρωμένη
2020-04-29 / 16:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 16:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 16:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 16:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 16:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 16:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 15:3613 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-29 / 15:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 15:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 22:4522 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-28 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 15:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 11:4811 λεπτά 45.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 02:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 17:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 13:312 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-25 / 12:1332 λεπτά 48.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 10:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 03:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 14:5141 λεπτά 51.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-20 / 23:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 22:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 10:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 12:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 01:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-14 / 19:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 19:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 22:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 22:281 λεπτό 31 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-12 / 18:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 19:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 13:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 03:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 01:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 22:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 17:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 14:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 14:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 14:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 11:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 05:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 22:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 17:3125 λεπτά 46.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 17:3125 λεπτά 50.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:0527 λεπτά 51.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:5413 λεπτά 44.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:5413 λεπτά 44.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:4220 λεπτά 40.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:3428 λεπτά 38.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:2711 λεπτά 47.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 10:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 10:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 09:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 01:5215 λεπτά 48.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 22:1010 λεπτά 32.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 21:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 20:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 20:3812 λεπτά 36.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:1719 λεπτά 50.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:1630 λεπτά 45.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 19:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 18:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 18:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 18:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 15:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 15:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 14:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 14:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:3331 λεπτά 45.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:3331 λεπτά 41.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:333 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-07 / 05:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 05:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 20:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 10:1437 λεπτά 47.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-05 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 14:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 12:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 01:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 19:2742 λεπτά 45.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 18:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 18:1710 λεπτά 35.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 18:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 12:3514 λεπτά 43.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 11:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 02:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 01:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 01:1129 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-02 / 00:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 17:041 ώρα 2 λεπτά 42.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 15:0514 λεπτά 39.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 14:2914 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 14:194 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 14:0319 λεπτά 32.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 13:5622 λεπτά 36.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-31 / 20:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 15:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 12:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 21:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 06:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:3353 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 20:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 17:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 16:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 05:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 18:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 07:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 19:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 09:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 23:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 08:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-22 / 17:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 21:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 16:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 12:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 23:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 22:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 22:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-19 / 08:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 12:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 12:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 12:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 04:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 13:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 09:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-16 / 01:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-14 / 10:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-12 / 20:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 10:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 01:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-09 / 14:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 19:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-29 / 18:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-28 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-26 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-26 / 14:454 λεπτά 19.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-23 / 19:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-23 / 13:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-23 / 08:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 12:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 04:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-18 / 00:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-16 / 16:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 23:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 04:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 03:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 15:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 23:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 22:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 20:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 09:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 08:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 08:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 02:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 01:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 21:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 06:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 03:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 03:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-03 / 15:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-02 / 15:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-02 / 04:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 15:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-31 / 19:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-31 / 10:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-29 / 23:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 00:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 19:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 07:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-25 / 03:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 14:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-20 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-17 / 13:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-17 / 09:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-16 / 09:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-15 / 01:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 19:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-14 / 02:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 23:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 16:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 15:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-12 / 21:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 21:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 11:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 20:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-09 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-09 / 01:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 16:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 08:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 18:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-03 / 11:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-02 / 02:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-01 / 14:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-01 / 10:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-31 / 01:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-30 / 03:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 16:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 08:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 08:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 04:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-19 / 07:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 17:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 13:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 21:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 08:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 08:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 16:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 04:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 01:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 08:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 00:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-06 / 23:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-05 / 04:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-04 / 11:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-01 / 23:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-01 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-29 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 16:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 06:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 03:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-26 / 20:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 07:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 16:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-19 / 11:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-18 / 16:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-16 / 21:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 04:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 23:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 23:151 λεπτό 32 δευτερόλεπτα 10.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-08 / 10:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-06 / 17:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-06 / 17:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-04 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-28 / 10:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-26 / 06:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-23 / 18:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-22 / 16:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-16 / 16:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-16 / 05:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-10 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-03 / 15:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-30 / 22:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-30 / 20:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-28 / 08:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-26 / 17:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-18 / 06:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-17 / 02:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-10 / 17:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-09 / 12:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 08:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 08:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 02:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-04 / 09:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-01 / 21:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-01 / 09:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-31 / 09:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-29 / 14:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-27 / 18:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-24 / 05:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-23 / 19:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 04:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 03:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-13 / 15:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-13 / 04:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-08 / 05:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-03 / 06:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-29 / 16:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-20 / 19:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 21:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-13 / 12:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-13 / 12:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-09 / 04:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-05 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-02 / 23:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-02 / 11:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-01 / 10:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-30 / 12:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-20 / 01:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 14:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 04:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 04:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-18 / 01:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-15 / 02:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-10 / 21:403 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-10 / 21:405 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-06-09 / 06:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-07 / 02:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-06 / 16:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-03 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-02 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-31 / 01:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-30 / 03:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-29 / 20:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-28 / 22:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-27 / 13:393 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-23 / 09:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-20 / 18:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-20 / 09:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-12 / 12:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-12 / 08:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-11 / 09:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-08 / 19:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-08 / 15:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-06 / 14:0016 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2019-05-01 / 03:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-30 / 18:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-30 / 08:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-28 / 16:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-22 / 12:274 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-22 / 12:184 λεπτά 0.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-21 / 14:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-13 / 16:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-09 / 05:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-01 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-30 / 00:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-29 / 18:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-26 / 18:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-26 / 18:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-25 / 13:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-23 / 21:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-23 / 16:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-23 / 14:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-21 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-19 / 13:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-16 / 07:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-13 / 21:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-12 / 23:002 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-03-12 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-01 / 21:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-18 / 05:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-16 / 04:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-11 / 13:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-05 / 12:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-25 / 02:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-19 / 04:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-16 / 17:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-12 / 13:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-12 / 13:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-12 / 13:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-10 / 05:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-07 / 13:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-07 / 02:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-06 / 22:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-05 / 23:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-01 / 18:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-01 / 04:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-27 / 09:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-23 / 14:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-19 / 05:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-19 / 02:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-15 / 17:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-13 / 13:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-11 / 22:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-10 / 16:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-09 / 03:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-07 / 01:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-05 / 16:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-04 / 12:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-29 / 15:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-28 / 03:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-21 / 18:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-21 / 13:4812 δευτερόλεπτα 0.00/51.00 Ακυρωμένη
2018-11-16 / 09:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-16 / 01:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-14 / 05:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-12 / 03:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-11 / 18:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-08 / 17:189 λεπτά 46.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2018-11-08 / 17:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-07 / 01:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-01 / 20:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-30 / 11:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-28 / 01:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-27 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-22 / 16:1525 λεπτά 41.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-18 / 14:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-18 / 01:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-17 / 12:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-15 / 05:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-14 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-12 / 03:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-06 / 15:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-06 / 11:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-02 / 22:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-01 / 07:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-30 / 11:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 21:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 20:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 14:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-24 / 12:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-24 / 05:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-22 / 12:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-19 / 10:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-14 / 05:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-06 / 18:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-05 / 17:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-04 / 18:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-26 / 20:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-26 / 14:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-23 / 08:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-19 / 00:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-08 / 09:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-05 / 13:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-29 / 13:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-28 / 08:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-23 / 10:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-19 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-18 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-18 / 09:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-17 / 04:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-13 / 00:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-10 / 06:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-26 / 18:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 05:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-24 / 23:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-23 / 09:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-11 / 23:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-11 / 13:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-11 / 12:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-09 / 01:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-05 / 18:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 14:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 04:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-21 / 16:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-13 / 17:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-11 / 02:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-10 / 23:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-10 / 07:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-09 / 04:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-08 / 22:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-07 / 19:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-03 / 05:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 12:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 06:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-18 / 19:3718 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-04-17 / 20:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-11 / 03:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 11:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 07:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-07 / 06:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 11:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 10:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 07:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-05 / 01:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-03 / 21:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 22:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 17:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 11:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 07:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-31 / 09:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-31 / 00:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-27 / 20:2424 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-23 / 13:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-17 / 08:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 12:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 00:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-11 / 03:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 17:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 17:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 03:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-05 / 18:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-05 / 02:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 19:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 16:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-02 / 06:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-22 / 01:56 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-21 / 02:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-18 / 10:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-07 / 14:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-06 / 23:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-06 / 14:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-30 / 07:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-19 / 00:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-16 / 16:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-12 / 12:03 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-01-12 / 11:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-01 / 04:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-12-06 / 05:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-24 / 07:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-08 / 19:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-05 / 14:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-04 / 12:2513 λεπτά 33.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2017-11-01 / 16:132 λεπτά 10.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2017-10-31 / 15:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-31 / 14:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-24 / 12:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-21 / 12:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-21 / 11:211 ώρα 18 λεπτά 37.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2017-10-17 / 15:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-09-30 / 19:0940 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-24 / 23:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-30 / 05:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-21 / 08:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-18 / 00:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-05 / 06:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-26 / 09:327 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-07-26 / 09:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-18 / 03:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-16 / 23:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-11 / 09:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-08 / 19:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-08 / 16:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-31 / 01:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-30 / 17:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-16 / 21:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-15 / 18:007 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-17 / 00:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-04-10 / 20:019 λεπτά 47.00/51.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 12:1113 λεπτά 40.00/50.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 11:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη