Ενότητα 1

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-15 / 19:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 19:0115 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-15 / 18:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 23:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 09:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 11:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 16:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-22 / 19:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-08 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 20:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 17:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 15:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 15:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 12:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 10:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 23:221 λεπτό 16 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-28 / 21:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 17:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 16:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 11:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 09:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 09:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 22:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 18:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 17:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 16:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 15:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 13:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 12:0212 λεπτά 50.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-27 / 11:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 17:361 ώρα 3 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 14:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 02:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 02:395 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-26 / 02:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 01:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-26 / 00:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 13:312 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-25 / 11:4525 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-24 / 18:081 λεπτό 21 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-24 / 10:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 18:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 14:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-23 / 11:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 18:552 λεπτά 5.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 10:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 07:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 03:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 20:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 19:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 15:394 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-21 / 14:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 14:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 14:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 23:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 10:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 15:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 14:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 01:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-15 / 18:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-14 / 09:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 22:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 16:527 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-13 / 02:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 19:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 18:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 16:494 λεπτά 2.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-12 / 16:357 λεπτά 51.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-12 / 13:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 18:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 08:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 00:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 23:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 15:401 λεπτό 45 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-10 / 12:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 11:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 10:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 04:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 03:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 01:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 21:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:5928 λεπτά 55.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 19:046 λεπτά 56.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-09 / 17:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 16:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 16:4713 λεπτά 46.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-09 / 15:087 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-09 / 14:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 13:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 12:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 11:2345 λεπτά 54.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-09 / 11:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 05:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 23:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 22:5210 λεπτά 55.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 22:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 19:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 17:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 17:0418 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 17:0418 λεπτά 54.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 16:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:4111 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:3317 λεπτά 52.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:3317 λεπτά 52.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:0235 λεπτά 54.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 13:3911 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 12:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 11:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 12:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 12:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:1020 λεπτά 56.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 11:1020 λεπτά 56.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:561 λεπτό 18 δευτερόλεπτα 3.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 10:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 09:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 00:064 λεπτά 16.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 23:428 λεπτά 34.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 21:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 21:4811 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-06 / 21:398 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 21:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 15:1230 λεπτά 44.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 15:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 14:5314 λεπτά 42.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-06 / 14:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 14:1728 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Ακυρωμένη
2020-04-06 / 14:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 10:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 10:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 10:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 07:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 03:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 18:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 18:0631 λεπτά 47.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-05 / 18:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 14:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 10:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 20:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 19:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 18:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:2042 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 16:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 01:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 23:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 21:449 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 19:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 18:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:4110 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 17:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 14:5512 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-03 / 14:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 13:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 11:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 09:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-03 / 01:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 16:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 15:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 14:5912 λεπτά 55.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-02 / 13:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 13:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 10:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 08:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 22:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 21:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 16:3922 λεπτά 55.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 16:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 15:044 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 14:567 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 14:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 14:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 14:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 13:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 13:2215 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 11:558 λεπτά 56.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 11:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 20:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 18:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 18:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 16:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 14:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 13:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 12:455 λεπτά 54.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-31 / 12:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 12:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 10:527 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-31 / 10:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 09:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 21:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 19:332 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-30 / 12:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 11:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 11:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 10:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 09:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 06:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 04:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:265 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 23:183 λεπτά 32.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-29 / 19:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 18:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 18:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 18:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 10:3542 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-28 / 21:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 19:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 16:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 11:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 02:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 00:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 14:3226 λεπτά 51.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 12:2013 λεπτά 57.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 12:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 12:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 12:1716 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-27 / 09:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 08:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 03:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 23:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 15:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-26 / 15:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-25 / 13:1014 λεπτά 43.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-25 / 12:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 19:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 15:142 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-03-24 / 14:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 09:1823 λεπτά 41.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 17:288 λεπτά 47.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:5912 λεπτά 49.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:016 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 16:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:4217 λεπτά 47.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 15:1619 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 14:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:5213 λεπτά 38.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:0618 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 13:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 12:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 12:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 12:3037 λεπτά 25.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 11:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 11:556 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 11:3715 λεπτά 46.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 11:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 11:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:1912 λεπτά 51.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:0957 λεπτά 43.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 10:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 09:4817 λεπτά 31.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 09:3820 λεπτά 41.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-23 / 09:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 08:5510 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-22 / 22:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-22 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-22 / 19:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-22 / 18:4618 λεπτά 51.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-22 / 18:3918 λεπτά 50.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-22 / 14:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 18:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 18:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-21 / 12:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-20 / 19:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-19 / 15:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 12:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-18 / 04:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 22:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-17 / 13:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-14 / 10:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-12 / 00:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 22:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 21:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 10:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 09:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-11 / 01:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-10 / 14:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-10 / 01:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-09 / 17:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-09 / 16:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-09 / 00:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-08 / 19:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-07 / 16:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-06 / 16:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-05 / 10:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-05 / 02:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 15:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 15:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 15:379 λεπτά 26.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-04 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 09:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-04 / 08:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 18:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 15:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 15:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 14:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-03 / 10:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-02 / 22:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-02 / 18:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-01 / 07:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-29 / 18:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-28 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-28 / 17:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-28 / 17:0522 λεπτά 48.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-27 / 19:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-27 / 19:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-27 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-27 / 09:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-26 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-26 / 19:2714 λεπτά 19.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-26 / 17:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-26 / 13:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 19:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 14:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-25 / 13:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 23:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 23:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 19:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 19:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 19:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 17:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-24 / 11:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-23 / 10:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-23 / 08:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-22 / 20:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-22 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-22 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 20:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 18:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 10:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 05:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-20 / 04:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-19 / 00:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-17 / 21:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-17 / 18:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-17 / 05:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-17 / 01:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-16 / 23:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-16 / 23:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-16 / 18:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-16 / 16:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-14 / 07:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-14 / 07:081 λεπτό 25 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-14 / 02:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 18:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-13 / 16:0044 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-02-13 / 03:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 21:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 18:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 18:251 λεπτό 43 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-11 / 11:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-11 / 08:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 21:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 20:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-10 / 19:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 22:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 16:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-09 / 11:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 19:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-08 / 03:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-07 / 16:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 22:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 16:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-06 / 01:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 21:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 05:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-05 / 01:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-04 / 09:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-04 / 00:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-04 / 00:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-03 / 19:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-03 / 11:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-02 / 04:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 22:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 22:262 λεπτά 8.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-01 / 22:203 λεπτά 12.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-02-01 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 14:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-02-01 / 02:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-31 / 23:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-30 / 09:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-30 / 09:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-30 / 09:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-29 / 23:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-29 / 15:451 δευτερόλεπτο 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-29 / 15:4519 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-29 / 13:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 16:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 07:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 06:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-28 / 03:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-27 / 19:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-27 / 18:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-27 / 08:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-27 / 01:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 19:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-26 / 19:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-24 / 22:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 14:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-23 / 09:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-22 / 23:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-21 / 16:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-20 / 13:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-20 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-19 / 20:0910 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-19 / 19:5610 λεπτά 50.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-19 / 14:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-19 / 06:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-18 / 11:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-18 / 10:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-17 / 23:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-17 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-17 / 09:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-16 / 12:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-16 / 08:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-15 / 21:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-15 / 03:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 23:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 23:359 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-01-13 / 23:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 23:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-13 / 21:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 17:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-11 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 23:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-10 / 20:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-07 / 22:093 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2020-01-07 / 16:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 19:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-06 / 18:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-05 / 11:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-04 / 18:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-03 / 13:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-01-01 / 14:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-30 / 03:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-29 / 10:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 14:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 11:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-26 / 11:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-25 / 20:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-25 / 19:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-25 / 00:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 18:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-23 / 12:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-21 / 02:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 23:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 10:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-20 / 08:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-17 / 06:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 22:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-16 / 13:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-15 / 00:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 10:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 08:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-14 / 08:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 13:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-13 / 13:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 16:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 02:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-11 / 01:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 23:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 19:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-10 / 03:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-09 / 17:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-09 / 08:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-09 / 07:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 23:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 14:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-08 / 08:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-05 / 18:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-05 / 04:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-03 / 19:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-03 / 12:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-02 / 17:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-12-01 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-29 / 08:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 16:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-28 / 12:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-25 / 01:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-25 / 01:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-24 / 15:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-21 / 09:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-20 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-17 / 18:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-16 / 22:208 λεπτά 46.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-16 / 07:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-12 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-11 / 10:195 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-11-11 / 01:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-10 / 21:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-07 / 14:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-11-01 / 23:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-30 / 23:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-30 / 01:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-29 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-29 / 03:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-28 / 22:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-26 / 06:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-24 / 20:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-22 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-20 / 09:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-19 / 15:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-17 / 18:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-17 / 17:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-15 / 00:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-13 / 18:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-11 / 13:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-10 / 23:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-06 / 09:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-03 / 22:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-01 / 15:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-01 / 14:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-10-01 / 03:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-30 / 22:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-30 / 17:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-29 / 17:0514 λεπτά 42.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-26 / 13:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-25 / 20:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-25 / 14:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-25 / 14:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-23 / 23:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-23 / 20:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-23 / 04:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-22 / 19:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-21 / 22:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-19 / 15:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-18 / 21:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-18 / 18:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-18 / 18:122 λεπτά 4.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-09-17 / 19:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-17 / 13:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-12 / 18:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-12 / 13:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-12 / 10:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 17:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-08 / 08:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-05 / 20:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-04 / 21:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-04 / 20:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-09-01 / 18:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-29 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-28 / 11:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-27 / 19:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-26 / 03:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-22 / 07:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 04:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-20 / 03:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-19 / 13:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-19 / 13:182 λεπτά 4.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-08-19 / 13:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-18 / 21:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-18 / 06:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-17 / 18:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-15 / 19:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-14 / 04:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-10 / 22:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-09 / 20:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-05 / 04:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-04 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-04 / 14:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-08-03 / 15:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-31 / 16:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-28 / 19:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-28 / 19:111 λεπτό 16 δευτερόλεπτα 10.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-07-27 / 04:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-25 / 22:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-21 / 18:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-21 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-19 / 04:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-18 / 01:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 22:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-16 / 18:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-11 / 05:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-09 / 12:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-07 / 20:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-06 / 22:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-07-01 / 06:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-30 / 20:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-30 / 20:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-29 / 03:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-29 / 01:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-26 / 10:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-25 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-25 / 02:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-24 / 08:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-23 / 20:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-19 / 04:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-15 / 06:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-11 / 21:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-11 / 09:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-10 / 21:2019 λεπτά 0.00/57.00 Ακυρωμένη
2019-06-09 / 06:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-07 / 13:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-06 / 15:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-06 / 02:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-04 / 23:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-03 / 17:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-03 / 12:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-03 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-02 / 21:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-06-02 / 09:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-30 / 14:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-30 / 11:1119 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-27 / 13:3838 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-27 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-26 / 22:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-24 / 19:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-24 / 03:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-23 / 13:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-23 / 12:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-23 / 10:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-22 / 16:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-21 / 16:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-20 / 05:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-19 / 14:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-16 / 15:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-15 / 23:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-15 / 00:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-11 / 01:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-08 / 18:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-08 / 13:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-06 / 19:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-06 / 13:5952 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-05-06 / 13:3055 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-05-04 / 06:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-02 / 05:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-05-02 / 01:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-29 / 14:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-28 / 15:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-27 / 21:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-24 / 12:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-24 / 10:2310 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-23 / 23:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-23 / 18:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-23 / 09:2013 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2019-04-22 / 12:152 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-22 / 07:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-21 / 16:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-21 / 13:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-19 / 09:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-19 / 08:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-19 / 08:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-19 / 07:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-18 / 11:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-18 / 11:391 λεπτό 14 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-04-17 / 08:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-16 / 14:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-15 / 22:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-15 / 20:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-13 / 17:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-11 / 14:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-10 / 09:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-09 / 23:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-09 / 04:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-09 / 00:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-08 / 22:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-08 / 15:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-08 / 14:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-06 / 12:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-06 / 06:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-04-02 / 15:103 λεπτά 15.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-30 / 11:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-30 / 00:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-29 / 12:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-29 / 08:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-28 / 09:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-28 / 02:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-27 / 12:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-27 / 08:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-26 / 16:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-25 / 14:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-23 / 11:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-19 / 13:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-18 / 07:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-16 / 01:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-16 / 00:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-15 / 04:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-14 / 10:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-13 / 19:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-13 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-12 / 18:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-11 / 19:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-10 / 16:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-10 / 10:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-08 / 08:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-08 / 06:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-05 / 15:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-05 / 06:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-04 / 21:3912 λεπτά 53.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-04 / 21:129 λεπτά 45.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-04 / 19:162 ώρες 22 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-03-04 / 07:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-03 / 21:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-03 / 21:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-03 / 19:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-02 / 20:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-02 / 13:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-02 / 13:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-03-01 / 07:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-27 / 21:0910 λεπτά 54.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2019-02-27 / 00:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-26 / 20:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-26 / 19:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-26 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-24 / 12:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-23 / 21:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-22 / 22:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-22 / 10:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-22 / 07:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-21 / 12:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-19 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-17 / 04:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-15 / 08:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-14 / 06:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-13 / 12:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-12 / 16:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-11 / 14:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-11 / 13:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-06 / 20:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-05 / 21:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-05 / 21:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-05 / 19:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-04 / 16:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-02-02 / 09:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-29 / 23:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-24 / 16:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-23 / 06:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-20 / 23:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-19 / 04:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-15 / 20:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-13 / 07:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-07 / 02:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-06 / 00:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-02 / 09:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2019-01-01 / 06:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-27 / 10:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-22 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-22 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-14 / 02:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-11 / 22:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-11 / 22:2450 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2018-12-11 / 20:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-10 / 08:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-09 / 20:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-07 / 17:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-07 / 01:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-03 / 21:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-02 / 07:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-12-01 / 01:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-25 / 16:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-24 / 21:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-21 / 18:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-19 / 05:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-18 / 01:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-16 / 10:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-16 / 00:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-13 / 05:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-10 / 08:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-08 / 17:3411 λεπτά 55.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2018-11-08 / 17:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-11-08 / 05:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-30 / 22:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-30 / 16:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-27 / 03:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-26 / 13:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-25 / 13:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-25 / 13:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-25 / 10:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-25 / 04:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-22 / 16:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-21 / 05:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-20 / 17:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-18 / 14:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-18 / 01:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-17 / 15:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-14 / 13:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-14 / 00:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-12 / 03:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-07 / 17:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-06 / 15:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-05 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-05 / 16:4612 λεπτά 47.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2018-10-05 / 16:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-04 / 18:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-03 / 17:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-03 / 13:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-10-01 / 07:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-28 / 20:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-25 / 22:034 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-09-25 / 22:011 λεπτό 16 δευτερόλεπτα 4.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2018-09-23 / 22:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-22 / 16:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-22 / 12:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-19 / 05:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-18 / 20:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-17 / 15:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-14 / 05:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-05 / 11:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-04 / 22:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-04 / 02:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-01 / 22:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-09-01 / 19:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-30 / 02:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-29 / 22:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-29 / 20:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-24 / 18:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-24 / 16:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-24 / 07:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-23 / 03:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-22 / 19:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-21 / 21:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-21 / 13:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-20 / 19:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-20 / 14:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-19 / 19:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-17 / 17:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-10 / 06:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-08-08 / 06:586 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-07-29 / 13:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-24 / 06:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-23 / 10:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-21 / 17:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-19 / 18:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-19 / 08:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-14 / 15:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-14 / 02:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-10 / 06:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-07-04 / 08:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-26 / 18:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-25 / 02:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-24 / 22:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-23 / 15:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-23 / 09:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-23 / 04:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-20 / 22:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-13 / 12:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-09 / 01:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-08 / 22:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 14:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 04:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-06-04 / 01:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-16 / 08:585 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-05-16 / 08:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-13 / 17:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-11 / 17:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-11 / 07:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-11 / 02:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-10 / 23:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-10 / 07:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-03 / 17:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-05-01 / 06:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 12:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 05:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-20 / 00:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-16 / 17:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 12:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 11:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-10 / 07:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-07 / 06:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 11:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 10:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-06 / 07:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-05 / 01:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-03 / 21:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-02 / 23:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 22:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-04-01 / 17:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-31 / 09:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-30 / 22:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-30 / 17:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-27 / 20:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-27 / 20:246 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-27 / 20:2333 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-03-23 / 13:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 12:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-15 / 00:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-11 / 03:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 17:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 16:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-10 / 05:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-07 / 21:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-07 / 17:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-05 / 18:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 19:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-03-04 / 12:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-24 / 18:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-23 / 06:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-02-21 / 01:25 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-21 / 00:03 34 ημέρες 22 ώρες 59 λεπτά 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2018-02-20 / 16:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-29 / 10:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-26 / 13:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-20 / 00:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2018-01-19 / 16:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-12-19 / 02:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-12-10 / 14:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-12 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-07 / 17:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-06 / 14:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-11-01 / 16:1313 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-23 / 17:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-10-23 / 16:547 λεπτά 20.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-10-09 / 18:445 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-06 / 10:327 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-10-02 / 15:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-09-30 / 19:283 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-09-28 / 12:2041 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-09-27 / 18:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-09-03 / 10:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-28 / 01:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-25 / 13:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-25 / 13:4412 λεπτά 0.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-08-23 / 20:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-20 / 19:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-18 / 15:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-08-05 / 06:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-26 / 09:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-26 / 09:245 λεπτά 52.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-07-23 / 02:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-07-15 / 22:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-18 / 07:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-09 / 16:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-06-09 / 09:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-31 / 07:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-18 / 13:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-16 / 21:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-05-15 / 15:251 λεπτό 27 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-17 / 00:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-04-10 / 20:1755 δευτερόλεπτα 0.00/57.00 Ακυρωμένη
2017-04-10 / 19:4810 λεπτά 52.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 12:114 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-02 / 11:5215 λεπτά 52.00/57.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 11:5214 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-01 / 16:276 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2017-04-01 / 16:277 δευτερόλεπτα 0.00/28.00 Ακυρωμένη
2017-04-01 / 16:275 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη