Ενότητα 3

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-24 / 18:162 λεπτά 20.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-20 / 01:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-05-06 / 17:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη