Ενότητα 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 16:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 16:402 λεπτά 19.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-01 / 09:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη