Ενότητα 1

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 12:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 06:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 23:532 λεπτά 17.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-15 / 23:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 23:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 21:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 16:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:062 λεπτά 14.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-11 / 21:437 λεπτά 20.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-11 / 21:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 00:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 15:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-05-04 / 17:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη