3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια "Το παγωτό"

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-31 / 03:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-30 / 04:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-27 / 01:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη