2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω "Φτιάχνουμε πύργους"

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-31 / 03:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-27 / 07:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 22:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 20:353 λεπτά 8.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-23 / 11:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 21:592 λεπτά 10.00/10.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-02 / 04:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη