Κεφάλαιο 1o: Προσανατολισμός στο χώρο

Σωστό/Λάθος


Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-31 / 03:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 14:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 19:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-19 / 03:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-17 / 23:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 22:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 22:5124 δευτερόλεπτα 1.00/6.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-15 / 01:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 23:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 22:061 λεπτό 12 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-10-14 / 22:0557 δευτερόλεπτα 6.00/6.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 21:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 17:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 17:177 δευτερόλεπτα 0.00/6.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 11:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 01:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 23:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:0444 δευτερόλεπτα 0.00/6.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-08 / 18:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 17:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 20:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 13:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 17:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 12:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-03 / 06:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 18:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 15:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη