Ενότητα 3

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-30 / 14:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-30 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 19:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-21 / 23:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-17 / 15:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 18:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 14:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 12:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 22:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 13:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-02 / 21:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη