Ενότητα 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-30 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 13:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-21 / 16:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 19:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 18:4335 δευτερόλεπτα 2.00/3.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-18 / 03:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 22:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 22:5218 δευτερόλεπτα 2.00/3.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-15 / 15:0731 δευτερόλεπτα 3.00/3.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 23:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 16:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 18:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 18:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 06:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 23:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 16:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 06:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-03 / 09:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-30 / 10:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη