Κεφάλαιο 3

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 20:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 20:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 20:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:382 λεπτά 13.00/13.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 08:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 07:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-03 / 06:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 11:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 11:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-18 / 08:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 19:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-27 / 00:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 15:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 20:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 11:1025 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-20 / 11:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-18 / 00:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 21:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-08 / 15:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 15:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 09:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 11:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 03:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 03:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 02:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 02:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 20:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 20:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 17:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 09:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 00:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-23 / 17:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη