Κεφάλαιο 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 08:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 14:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-23 / 17:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-21 / 18:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:289 λεπτά 14.00/15.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-16 / 02:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 05:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 00:03μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 19:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 01:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 09:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-25 / 12:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-22 / 12:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 13:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-18 / 10:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 19:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 14:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 15:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 09:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-14 / 19:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-12 / 10:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 23:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 22:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 21:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 19:044 λεπτά 13.00/15.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-31 / 08:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-28 / 17:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 07:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη