Κεφάλαιο 1

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 01:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-26 / 01:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-25 / 23:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-23 / 10:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 15:0619 λεπτά 18.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:4410 λεπτά 8.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:362 λεπτά 11.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-20 / 14:249 λεπτά 14.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-16 / 14:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 04:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 07:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 11:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 11:1613 δευτερόλεπτα 1.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-08 / 20:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 19:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 01:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 01:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 23:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 14:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 21:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-27 / 10:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-24 / 12:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-23 / 23:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 19:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 17:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 05:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 17:49μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 17:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-28 / 17:471 λεπτό 31 δευτερόλεπτα 0.00/21.00 Ακυρωμένη
2020-04-27 / 05:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 21:30μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 15:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 14:5512 λεπτά 17.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 14:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-22 / 02:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 14:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 09:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-21 / 09:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:38μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 04:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 15:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-17 / 02:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 05:524 λεπτά 0.00/21.00 Ακυρωμένη
2020-04-08 / 23:48μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-07 / 22:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-06 / 15:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 21:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 21:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 15:50μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-04 / 15:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-01 / 19:0411 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-01 / 19:021 λεπτό 49 δευτερόλεπτα 0.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-01 / 03:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-31 / 14:241 ώρα 47 λεπτά 20.00/21.00 Oλοκληρωμένη
2020-03-31 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 22:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 19:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-30 / 09:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη