Ενότητα 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-23 / 10:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-21 / 19:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 09:36μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-18 / 23:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 19:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 17:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 07:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 09:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 01:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 14:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-02 / 14:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-25 / 12:47μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-17 / 15:40μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-16 / 09:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-12 / 22:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-09 / 18:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-29 / 18:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-25 / 12:287 λεπτά 33.00/35.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-22 / 08:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 11:10μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-20 / 05:42μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-19 / 15:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-18 / 22:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-16 / 21:065 λεπτά 16.00/35.00 Oλοκληρωμένη
2020-04-13 / 14:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-13 / 14:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-11 / 20:444 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-04-10 / 06:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 05:1519 δευτερόλεπτα 0.00/35.00 Ακυρωμένη
2020-04-10 / 05:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-10 / 00:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-09 / 15:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-05 / 02:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-04-02 / 20:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-29 / 14:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 19:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-27 / 18:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-03-24 / 11:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2017-04-09 / 23:232 λεπτά 25.00/35.00 Oλοκληρωμένη
2017-04-02 / 21:479 λεπτά 32.00/36.00 Oλοκληρωμένη