Ενότητα 3

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-23 / 13:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 18:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 17:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 00:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 10:55μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-08 / 16:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 04:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 10:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-21 / 09:25μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-08 / 20:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη