Ενότητα 2

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 20:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-25 / 20:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-25 / 03:18μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-24 / 10:34μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 17:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 10:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 14:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 13:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 23:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 21:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-01 / 01:2039 δευτερόλεπτα 0.00/0.00 Ακυρωμένη
2020-08-31 / 11:41μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-05-02 / 21:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη