Ενότητα 1

Μη εγγεγραμμένοι εκπαιδευόμενοι
Έναρξη Διάρκεια Εκτέλεσης Συνολική βαθμολογία Τρέχουσα κατάσταση
2020-10-26 / 20:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-23 / 19:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 21:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-20 / 16:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-19 / 17:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-19 / 10:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-19 / 10:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-17 / 21:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-16 / 00:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 23:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 22:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-15 / 13:27μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 18:14μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 17:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 16:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-14 / 11:04μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 11:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-13 / 10:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 20:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 09:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-12 / 07:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 22:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 21:56μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 21:39μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 20:16μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-11 / 17:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 18:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 18:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-10 / 18:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-09 / 12:02μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 21:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 21:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 21:12μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 18:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 18:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 11:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 11:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 10:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 10:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 10:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 09:33μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 09:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-07 / 09:26μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 14:24μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-06 / 12:102 λεπτά 15.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-05 / 22:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 13:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 13:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-05 / 02:08μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 06:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 06:0111 δευτερόλεπτα 0.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:5024 δευτερόλεπτα 0.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:4416 δευτερόλεπτα 0.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-04 / 05:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-03 / 11:44μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-02 / 12:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-10-02 / 04:45μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-29 / 05:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-27 / 00:09μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-26 / 09:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-24 / 00:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-20 / 16:20μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-12 / 13:54μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-11 / 09:31μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-08 / 20:05μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-06 / 10:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-05 / 11:46μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-04 / 12:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-03 / 22:01μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-03 / 20:19μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-03 / 13:07μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-03 / 13:06μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-03 / 09:57μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 20:21μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 14:29μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 14:271 λεπτό 44 δευτερόλεπτα 19.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-09-02 / 12:37μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 10:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 10:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 10:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 10:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 10:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-02 / 07:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-09-01 / 11:28μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 23:43μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 12:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 12:5318 δευτερόλεπτα 0.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-31 / 11:32μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 11:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 11:011 λεπτό 31 δευτερόλεπτα 13.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-31 / 11:00μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:53μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:52μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 10:51μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:59μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:58μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:571 λεπτό 32 δευτερόλεπτα 0.00/20.00 Oλοκληρωμένη
2020-08-31 / 02:11μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-30 / 15:17μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-30 / 05:35μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-30 / 04:22μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-30 / 01:23μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-08-30 / 01:15μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη
2020-05-02 / 14:13μη καταγεγραμμένη -/- Μη ολοκληρωμένη