Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Kεφάλαιο 1 05-01-2018 01:52 / - - -
Kεφάλαιο 2 05-01-2018 01:53 / - - -
Kεφάλαιο 3 05-01-2018 02:18 / - - -