Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Ενότητα 1 04-10-2020 05:33 / - - -
Ενότητα 2 02-05-2020 18:31 / - - -
Ενότητα 3 02-05-2020 19:21 / - - -