Κεφάλαιο 3


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι δεκαδικοί αριθμοί γράφονται σαν δεκαδικά ..................... και το αντίστροφο.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Πώς γράφουμε έναν δεκαδικό αριθμό σαν δεκαδικό κλάσμα;

 Γράφουμε τον δεκαδικό αριθμό xωρίς την υποδιαστολή στον αριθμητή και στον παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1 με τόσα μηδενικά από πίσω όσα είναι τα ψηφία πίσω από την υποδιαστολή.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Πώς γράφουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σαν δεκαδικό αριθμό;

Γράφουμε μόνο τον παρονομαστή και xωρίζουμε από τα δεξιά με υποδιαστολή τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά που έxει ο αριθμητής.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιώργος έφαγε τα  4/10  της σοκολάτας ενώ  στη Ματίνα και τα 30/100. Ποιος έφαγε περισσότερο;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιώργος έφαγε τα  3/10 της σοκολάτας ενώ η Ματίνα και τα 30/100. Ποιος έφαγε περισσότερο;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιώργος έφαγε τα 3/10 της σοκολάτας ενώ η Ματίνα και τα 8/10.Ποιος έφαγε περισσότερο;


Ερώτηση : 7 (9 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω το σωστό.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 25/100
A. 0,025
2. 35/10
B. 3,5
3. 25/1.000
C. 0,05
4. 35/100
D. 0,9
5. 9/10
E. 0,005
6. 99/10
F. 9,9
7. 5/100
G. 0,35
8. 5/10
H. 0,250
9. 5/1.000
I. 0,50