Κεφάλαιο 2


Ερώτηση : 1 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρία εκατοστά
A. 0,003
2. τρία xιλιοστά
B. 0,032
3. τριάντα δυο εκατοστά
C. 0,5
4. τριάντα δύο xιλιοστά
D. 0,32
5. πέντε εκατοστά
E. 0,52
6. πέντε xιλιοστά
F. 0,03
7. πέντε δέκατα
G. 0,05
8. πενήντα δύο εκατοστά
H. 0,005

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούνται από :


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τσεκάρισε τον αριθμό εκείνο που τα μηδενικά στο τέλος δεν επηρεάζουν την αξία του αριθμού.