Στ΄ Δημοτικού Γλώσσα demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 4


Ερώτηση : 1 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρες την έγκλιση:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Να κοιμηθείς νωρίς σήμερα.
A. Οριστική
2. Φέρε μου ένα μολύβι.
B. Υποτακτική
3. Πήγαινε στο καλό.
C. Προστακτική
4. Το παιδί πήγαινε στο σχολείο κάθε μέρα με τα πόδια.
 
5. Πέτρο, να πάρεις ένα δώρο για τη μαμά σου.
 
6. Ως τις πέντε να έχεις τελειώσει.
 

Ερώτηση : 2 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρες την έγκλιση

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η Μαρία λέρωσε τα παπούτσια της.
A. Οριστική
2. Γιώργο, έλα γρήγορα εδώ.
B. Υποτακτική
3. Βγείτε όλοι έξω.
C. Προστακτική
4. Διάβαζα ως αργά χθες.
 
5. Γιάννη σήκωσε το τηλέφωνο
 

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις την παρακάτω υπογραμμισμένη πρόταση ως αποτελεσματική  ή υποθετική.

Υπάρχουν μάλιστα τόσα κοινά έθιμα και συνήθειες που εύκολα καταλαβαίνει κανείς πόσο κοντά είναι οι δύο λαοί.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις την παρακάτω υπογραμμισμένη πρόταση ως αποτελεσματική ή υποθετική.

Την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα και στην Τουρκία οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εξοχή, ώστε να γιορτάσουν την άνοιξη με γλέντια στους αγρούς.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις την παρακάτω υπογραμμισμένη πρόταση σαν υπόθεση ή απόδοση.

Αν την ξαναδώ, θα της πω ότι έχει ωραία μάτια.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις την παρακάτω υπογραμμισμένη πρόταση σαν υπόθεση ή απόδοση.

Θα ξεγελάσεις την πείνα τους, αν τους δώσεις να φάνε ένα φρούτο.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις την παρακάτω υπογραμμισμένη πρόταση αποτελεσματική ή υποθετική.

Έτρωγε τόσο λίγο, που έγινε σαν σκελετός.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

φαί


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

πλάϊ


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

εργατουπάλληλος


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

γαϊδαράκος


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

μπόϊ


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

κοροϊδεύω


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Βρείτε τη σωστή γραφή των λέξεων γράφοντας Σ ή Λ.

τάϊσες


Ερώτηση : 15 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτηρίστε τα παρακάτω άρθρα ως οριστικά ή αόριστα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ένας
A. Οριστικό
2. Οι
B. Αόριστο
3. μιας
 
4. των
 
5. τις
 
6. την
 
7. ένα
 

Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική είναι οι .....


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η οριστική σχηματίζεται :


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η υποτακτική σχηματίζεται:


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:

Η προστακτική σχηματίζεται:


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:

Η προστακτική έχει :


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:

Οι αποτελεσματικές προτάσεις εισάγονται  με τους συνδέσμους


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:

Οι υποθετικές προτάσεις εισάγονται με τους συνδέσμους:


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις

Οι αποτελεσματικές και οι υποθετικές προτάσεις είναι:


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις:

Οι αποτελεσματικές και οι υποθετικές προτάσεις χωρίζονται με:


Ερώτηση : 25 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρείτε τις σωστές εγκλίσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρέχω
A. Προστακτική Αορ. β’ εν
2. να έχω τρέξει
B. Προστακτική Εν. β΄εν.
3. τρέχε
C. Υποτακτική Παρακειμένου
4. τρέξε
D. Οριστική Ενεστώτα

Ερώτηση : 26 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρείτε τις σωστές εγκλίσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρέξτε
A. Προστακτική Αορίστου β’ εν.
2. γράφεσαι
B. Υποτακτική Ενεστώτα
3. να γράφεσαι
C. Οριστική Ενεστώτα
4. γράψου
D. Προστακτική Αορ. β’πληθ.