Στ΄ Δημοτικού Γλώσσα demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 2


Ερώτηση : 1 (9 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρεις το γένος αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο  των παρακάτω επιθέτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. πράσινος
A. Αρσενικό
2. ψηλή
B. Θηλυκό
3. γρήγορο
C. Ουδέτερο
4. κοντό
 
5. έξυπνες
 
6. δυνατή
 
7. ελεύθεροι
 
8. ανεξάρτητες
 
9. γαλάζιους
 

Ερώτηση : 2 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να ξεχωρίσεις τα παρακάτω αριθμητικά επίθετα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. πέμπτος
A. απόλυτα
2. έξι
B. τακτικά
3. διπλάσιος
C. πολλαπλασιαστικά
4. πρώτος
D. αναλογικά
5. διπλός
 
6. είκοσι
 
7. εννιά
 

Ερώτηση : 3 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να ξεχωρίσεις τα παρακάτω αριθμητικά επίθετα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. πεντηκοστός
A. απόλυτα
2. δεκαπλός
B. τακτικά
3. δεκαπλάσιος
C. πολλαπλασιαστικά
4. ενενήντα
D. αναλογικά
5. εκατοστός
 
6. διακόσια πενήντα επτά
 
7. δωδέκατος
 

Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα επίθετα συνοδεύουν:  


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα επίθετα έχουν:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ουσιαστικά έχουν :


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Tα γένη είναι:


Ερώτηση : 8 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Το ξύλινο
A. σκάλα
2. Η μαρμάρινη
B. καφές
3. Το σκουριασμένο
C. τραπέζι
4. Ο πικρός
D. καρφί

Ερώτηση : 9 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η ηλιόλουστη
A. χειμώνας
2. Ο κρύος
B. μέρα
3. Το ζεστό
C. φόρεμα
4. Το πολύχρωμο
D. καλοκαίρι

Ερώτηση : 10 (2 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
Ερώτηση

Οι τοπικοί προσδιορισμοί δηλώνονται με 


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις προτάσεις:

Το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι ...


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις προτάσεις

Οι  προτάσεις στις οποίες λείπει κάποιος κύριος όρος λέγονται ....


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσεις σωστά τις προτάσεις:

Τα ονόματα που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα ορισμένων λέξεων λέγονται ....


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών .

  οι πόλ...


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών
οι οδ.. 


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών .

οι αποδείξ..


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.

η πόλ..  


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.

τις οδ.. 


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών .

των πόλ...


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών .

η απόδειξ....   


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.
η οδ..


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρωθούν οι  καταλήξεις των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.

της πόλ...