Ενότητα 17


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το ρήμα που εμφανίζεται μόνο στο γ΄ πρόσωπο ενικού και δεν έχει κάποια ονοματική φράση ή αντωνυμία ως υποκείμενο:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αυτό συμπληρώνεται από μια εξαρτημένη πρόταση (να + υποτακτική) που λειτουργεί ως υποκέιμενο


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε το ρήμα «μπορεί» ως προσωπικό ή απρόσωπο στις παρακάτω προτάσεις:

Μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν το θελήσουν οι άνθρωποι.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε το ρήμα «μπορεί» ως προσωπικό ή απρόσωπο στις παρακάτω προτάσεις:

Ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο αν το θελήσει.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να δείξουμε για ποιο σκοπό γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε ...


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι προτάσεις που δείχνουν το αποτέλεσμα της πράξης που δηλώνει η κύρια πρόταση:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Εισάγονται με  το για + το μόριο της υποτακτικής να.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Εισάγονται με τους συνδέσμους ώστε, που


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως τελικές ή αποτελεσματικές:

Τρέχω να προλάβω τον Ορέστη.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως τελικές ή αποτελεσματικές:

Περίμενε τις διακοπές του τόσες εβδομάδες,ώστε δικαιολογημένα στενοχωρήθηκε.


Ερώτηση : 11 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως απλές ή επαυξημένες:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο θείος μου ο Πέτρος κοιμάται από το πρωί.
A. Απλή
2. O πόλεμος αφήνει σημάδια.
B. Επαυξημένη

Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως ρηματικές ή ονοματικές:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Κατεδάφιση του παλιού κτιρίου.
A. Ονοματική
2. Κατεδαφίστηκε το παλιό κτίριο.
B. Ρηματική
3. Το πρόβλημα λύθηκε
 
4. Λύση του προβλήματος
 

Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Θυμηθείτε τον αόριστο των σύνθετων ρημάτων που παίρνουν εσωτερική αύξηση και σημειώστε το σωστό:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Θυμηθείτε τον αόριστο των σύνθετων ρημάτων που παίρνουν εσωτερική αύξηση και σημειώστε το σωστό:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Θυμηθείτε τον αόριστο των σύνθετων ρημάτων που παίρνουν εσωτερική αύξηση και σημειώστε το σωστό: