Ενότητα 16


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα από τα δύο ρήματα που προτείνονται είναι σωστό. Βρείτε ποιο:

Μία μεγάλη έκθεση με πίνακες που .................... από το εξωτερικό πραγματοποιείται σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο Θεσσαλονίκης.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα από τα δύο ρήματα που προτείνονται είναι σωστό. Βρείτε ποιο:

Η έκθεση .................... χώρα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρή, στην Άνδρο.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα από τα δύο ρήματα που προτείνονται είναι σωστό. Βρείτε ποιο:

Η προσπάθεια που ......................  από τους υπεύθυνους ήταν μεγάλη.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο του αορίστου:

Τι ......................... και άλλαξες γνώμη τόσο γρήγορα;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο του αορίστου:

Ένας άγνωστος άντρας .............................. στον Αντώνη.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο του αορίστου:

Το αεροπλάνο ................................ πέφτοντας στην πλαγιά του βουνού.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στον σωστό τύπο του αορίστου:

Ο παίχτης που έβαλε το γκόλ ...................................... ο καλύτερος παίχτης του αγώνα.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα από τα δύο ρήματα που προτείνονται είναι σωστό. Βρείτε ποιο:

H έκθεση ..................... τις προσδοκίες των επισκεπτών και άφησε καλές εντυπώσεις.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων ως ενεργητική ή παθητική:

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα φάρμακα για τις ασθένειες.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων ως ενεργητική ή παθητική:

Το Μουσείο στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων ως ενεργητική ή παθητική:


Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1997.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη των παρακάτω προτάσεων ως ενεργητική ή παθητική:

Στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου θα βρείτε αγροτικά εργαλεία.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα που χρειάζονται αντικείμενο για να συμπληρωθεί η έννοια τους λέγονται …


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα που δε χρειάζονται αντικείμενο λέγονται  ...


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω ρήματα ως μεταβατικά ή αμετάβατα:

Σκάβω τον κήπο.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω ρήματα ως μεταβατικά ή αμετάβατα:

Κοιμάμαι νωρίς συνήθως.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις :

Ο χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις :

Ο καφές είναι πικρός


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις :

Το παιδί χαϊδεύει μια γάτα.