Ενότητα 13


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν έχουμε ευθύ ή πλάγιο λόγο στις παρακάτω προτάσεις:

-Ποιος θα μας πει σήμερα Ιστορία;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν έχουμε ευθύ ή πλάγιο λόγο στις παρακάτω προτάσεις:

Ρώτησα τον μπαμπά, αν θα μου πάρει υπολογιστή κι αυτός μου απάντησε ότι είμαι μικρός ακόμη.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Mπορείτε να βρείτε τι είδος σύνδεσης έχουμε;

Πηγαίνω στην Aθήνα, γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Mπορείτε να βρείτε τι είδος σύνδεσης έχουμε;

Δεν ασχολούνται μαζί σου συνέχεια και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως ανεξάρτητες ή εξαρτημένες:

Aν θέλεις να δεις κάποιον τον ειδοποιείς.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως ανεξάρτητες ή εξαρτημένες:

Αυτά εμείς εδώ δεν τα έχουμε, αφού ξέρουμε και το παραμικρό πετραδάκι.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώστε τις φράσεις, βάζοντας τα επίθετα στο σωστό γένος και στη σωστή πτώση:

Το προσωπικό του νοσοκομείου δεν επαρκεί και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ..............................  εξοπλισμό.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώστε τις φράσεις, βάζοντας τα επίθετα στο σωστό γένος και στη σωστή πτώση:

Οι συνάδελφοι τον επισκέφτηκαν και του ευχήθηκαν ................... ανάρρωση.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώστε τις φράσεις, βάζοντας τα επίθετα στο σωστό γένος και στη σωστή πτώση:

Στο πρόσφατο επιστημονικό συνέδριο ακούστηκαν .............................. ανακοινώσεις.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώστε τις φράσεις, βάζοντας τα επίθετα στο σωστό γένος και στη σωστή πτώση:

Στο νοσοκομείο πήγαμε αμέσως στα ………………… περιστατικά.


Ερώτηση : 11 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα είπε.
A. ευθύς λόγος
2. Τα λόγια κάποιου με τη βοήθεια κάποιου άλλου, τρίτου προσώπου, που μας τα μεταφέρει.
B. πλάγιος λόγος

Ερώτηση : 12 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τη σωστή κατάληξη:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ο ενδιαφέρ.....
A. ων
2. του ενδιαφέρ....
B. οντα
3. τον ενδιαφέρ...
C. οντος

Ερώτηση : 13 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τη σωστή κατάληξη:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. η ενδιαφέρ.....
A. ουσα
2. της ενδιαφέρ.....
B. ουσας
3. την ενδιαφέρ.....
C. ουσης

Ερώτηση : 14 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τη σωστή κατάληξη:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ο ευθ....
A. εία
2. του ευθ....
B. έος
3. τον ευθ....
C. ύς
4. η ευθ...
D. ύ