Ενότητα 11


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν η μαυρισμένη πρόταση είναι ανεξάρτητη ή εξαρτημένη:

«Είμαι ευχαριστημένος επειδή όλα πήγαν καλά σήμερα».


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν η μαυρισμένη πρόταση είναι ανεξάρτητη ή εξαρτημένη:

«Αν δεν βρέξει
θα πάμε στη εξοχή».


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε πώς λειτουργεί η γενική πτώση στις παρακάτω προτάσεις

Η μαμά δε βαριόταν να μου λέει παραμύθια.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε πώς λειτουργεί η γενική πτώση στις παρακάτω προτάσεις.

Τα παράγγελνε η ίδια στο βιβλιοπωλείο της πλατείας.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Το σπίτι του Άρη.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Η μάχη της Κρήτης.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Η τέχνη της αρχαιότητας.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Σοκολάτα πολυτελείας.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Η χαρά της επιστροφής.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Σαλάτα λαχανικών.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις:

Απόσταση εκατό μέτρων.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις.

Κουταλάκι του γλυκού.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι δηλώνει η γενική που συνοδεύει τα ουσιαστικά στις παρακάτω προτάσεις

Τα αγόρια της τάξης.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν δυο όμοιες προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους, η σύνδεση αυτή ονομάζεται:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν δυο ανόμοιες προτάσεις (μια ανεξάρτητη και μια εξαρτημένη) συνδέονται μεταξύ τους, η σύνδεση αυτή ονομάζεται:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν μια φράση αποτελείται από όμοιες προτάσεις που μπαίνουν η μια δίπλα στην άλλη χωρίς σύνδεσμο, μόνο με κόμματα, αυτό ονομάζεται:


Ερώτηση : 17 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω  τις προτάσεις οι οποίες ξεκινούν με τους παρακάτω συνδέσμους:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. γιατί, επειδή, αφού, διότι, μια και
A. Υποθετικές
2. να, για να
B. Αποτελεσματικές
3. ώστε, που
C. Τελικές
4. αν, εαν
D. Αιτιολογικές
5. όταν, καθώς, μόλις, πριν, αφού, προτού, ώσπου, όποτε, άμα
E. Εναντιωματικές
6. αν και, ενώ, μολονότι, παρ’ όλο που
F. Χρονικές