Ενότητα10


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε αναλόγως τα ρήματα

Η φωτιά φαινόταν σβησμένη.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε αναλόγως τα ρήματα

H φωτιά άναψε.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στις παρακάτω προτάσεις να χαρακτηρίσετε αναλόγως τα ρήματα
Ο γεωργός οργώνει το χωράφι.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Τρώμε τώρα.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Διάβαζε ως το βράδυ.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Θα τον δω του χρόνου.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Το μολύβι σου είναι εδώ.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Πήγα στο σχολείο σήμερα.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Πηγαίνει όπου θέλει.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Tα ρήματα που δε χρειάζονται αντικείμενο για να συμπληρωθεί η έννοια τους ονομάζονται:


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν αρκεί ένα μόνο αντικείμενο για να συμπληρωθεί η έννοια ενός μεταβατικού ρήματος, τότε το ρήμα ονομάζεται.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν η έννοια του μεταβατικού ρήματος συμπληρώνεται με δυο αντικείμενα, τότε το ρήμα ονομάζεται ....


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν ένα ρήμα έχει υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση και όχι κάποιο πρόσωπο, τότε το ρήμα λέγεται 


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο της πρότασης με κάποιο επίθετο ή ουσιαστικό που δίνει πληροφορίες για το υποκείμενο και φανερώνει μια ιδιότητά του ονομάζονται


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τις ερωτήσεις που κάνουμε για να βρούμε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο μιας πρότασης.

 Ποιος;


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τις ερωτήσεις που κάνουμε για να βρούμε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο μιας πρότασης.

Τι κάνει; ή τι παθαίνει;


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τις ερωτήσεις που κάνουμε για να βρούμε το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο μιας πρότασης.

Τι; ή σε ποιον;


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στα δίπτωτα ρήματα το άμεσο αντικείμενο είναι συνήθως σε πτώση


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Tο έμμεσο αντικείμενο είναι συνήθως σε πτώση


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Περιγράψτε την πρόταση:

O κύριος Nτίνος έκαιγε τις πευκοβελόνες.


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Περιγράψτε την πρόταση:

H αδελφή μου είναι ψύχραιμη.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Περιγράψτε την πρόταση:

Oι σειρήνες ούρλιαζαν.


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Περιγράψτε την πρόταση:

Oι πυροσβέστες ρώτησαν τη Mαρία  το όνομά μου.


Ερώτηση : 24 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω το είδος των αντωνυμιών

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. εμείς, αυτά, εσάς, εμένα
A. αυτοπαθείς
2. δικό μου, δικά σας, δικό του
B. προσωπικές
3. ο εαυτός μου, οι εαυτοί τους, ο εαυτός σας
C. οριστικές
4. ο ίδιος, μόνος, η ίδια
D. κτητικές

Ερώτηση : 25 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι προσδιορισμοί του τόπου απαντάνε στην ερώτηση
A. πού
2. Oι προσδιορισμοί του χρόνου απαντάνε στην ερώτηση
B. πότε
    C. πώς γιατί