Ενότητα 9


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε σε ποια έγκλιση είναι η οδηγία κάθε φορά.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Να αποφύγετε κάθε επαφή με το βραστό νερό.
A. Οριστική
2. Αποφύγετε κάθε επαφή με το βραστό νερό
B. Υποτακτική
3. Αποφεύγουμε κάθε επαφή με το βραστό νερό.
C. Προστακτική

Ερώτηση : 2 (3 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν:

Προτιμστε το κατάστημά μας για τις αγορές σας.
Ζυγστε μόνοι σας τα φρούτα.
Παρακαλούμε, σταθτε στην ουρά για τα τυριά.

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν κάποιες οδηγίες είναι υποχρεωτικές, δείχνουν πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή, η έγκλιση που ταιριάζει είναι:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν οι οδηγίες φανερώνουν αυτό που θέλουμε ή περιμένουμε να γίνει η έγκλιση που ταιριάζει είναι:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω πώς γράφονται οι καταλήξεις της προστακτικής:

Ρήματα β΄συζυγίας (-ώ)


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω πώς γράφονται οι καταλήξεις της προστακτικής:

Ρήματα σε  -ίζω


Ερώτηση : 7 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι τελικές προτάσεις απαντούν στην ερώτηση «για ποιο σκοπό;» και αρχίζουν με τους
A. που εκφράζουν επιθυμία, σχεδιασμό ή ευχή
2. Οι βουλητικές προτάσεις είναι εξαρτημένες προτάσεις
B. τελικούς συνδέσμους για να, να
3. Οι βουλητικές προτάσεις βρίσκονται πάντοτε
C. σε υποτακτική, γι' αυτό και ξεκινούν με το μόριο να της υποτακτικής
4. Ξεχωρίζουμε τις βουλητικές από τις τελικές προτάσεις
D. γιατί στις βουλητικές δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το να με το για να

Ερώτηση : 8 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε σε ποια έγκλιση είναι η οδηγία κάθε φορά.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ανοίγουμε τη συσκευασία με προσοχή.
A. Οριστική
2. Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή.
B. Υποτακτική
3. Να ανοίξετε τη συσκευασία με προσοχή.
C. Προστακτική
4. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
 
5. Βγάζουμε τη συσκευή από την πρίζα.
 
6. Να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.